Årsredovisning 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2021:5

Diarienummer: 875-2021

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2021

Sidantal: 178

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Årsredovisning 2020.

År 2020 blev ett exceptionellt och svårt år och inte i närheten av vad vi planerat för. Vem kunde tro att vi skulle drabbas av en pandemi med så stora konsekvenser för hela samhället?

Coronapandemin har under året inneburit att många nya uppdrag har givits till länsstyrelserna och många medarbetare har arbetat i stabsläge under en längre tid. Vi har haft fokus på ökad beredskap och samverkan med regionen, kommunerna, samt övriga aktörer i länet i arbetet med att förhindra smittspridning. Det har haft högsta prioritet.

Många för länet viktiga evenemang, som till exempel Storsjöyran, Storsjöcupen samt World Cup i skidskytte har ställts in under året liksom många andra arrangemang ute i hela länet. Jag hoppas att vi kan återgå till ett år där evenemangen åter kan berika hela vårt län så snart som möjligt och att det går att genomföra några av de planerade evenemangen under 2021. Men för att nå dit måste vi fortsätta att hålla avstånd, att hålla i och hålla ut så länge det behövs.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare