Vattensystemplan för Jämtlands län 2016–2021

Om publikationen

Löpnummer: 2020:16

Diarienummer: 537-1571-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 102

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Länsstyrelsen Jämtlands län har inom de vattenrelaterade miljökvalitetsmålen och vattenförvaltningen ett uppdrag att tillsammans med andra aktörer verka för genomförande av vattenvårdsåtgärder i länet.

Arbetet kräver god och lättillgänglig kunskap om länets sjöar, vattendrag och grundvatten. Därför tar Länsstyrelsen fram vattensystemplaner, dels en generell för länet och åtgärdsarbetet som helhet och dels mer specifika planer för respektive vattensystem.

Denna rapport utgör de generella och gemensamma delarna av vattensystemplanerna som beskriver de faktorer och miljöproblem som kräver åtgärder för att uppnå vattenförvaltningens mål och övriga berörda miljömål.

Kontakt

Anna Löfholm

Vattenhandläggare