Strategi för tillgänglighet i skyddade natur- och kulturområden

Om publikationen

Löpnummer:
2020:24
Diarienummer:
512-5186-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Strategi
Omslag: Strategi för tillgänglighet i skyddade natur- och kulturområden

Denna tillgänglighetsstrategi bygger på handboken Tillgängliga natur- och kulturområden, utgiven av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för delaktighet.

Det finns en spännande och intressant beskrivning som handlar om tillgänglighetsarbetets nytta och betydelse för besökare. Den påstår att ALLA människor – 100 procent – har nytta av tillgänglighetsarbete.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie