Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Om publikationen

Löpnummer: 2020:20

Diarienummer: 537-8652-19

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 58

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Påverkan och status av näringsämnen på sjöar och vattendrag i Jämtlands län är i dagsläget förhållandevis okänd. Den provtagning av kiselalger som skett i länet har visat på god eller hög status gällande näringsämnen, medan vattenkemi­provtagning har visat på höga halter av totalfosfor i länets oligotrofa vattendrag.

Rapporten syftar till att lyfta problematiken om hur vi kan komma fram till en säker statusklassning i dessa näringsfattiga vatten.

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare