Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Om publikationen

Löpnummer:
2020:20
Diarienummer:
537-8652-19
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
58
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Påverkan och status av näringsämnen på sjöar och vattendrag i Jämtlands län är i dagsläget förhållandevis okänd. Den provtagning av kiselalger som skett i länet har visat på god eller hög status gällande näringsämnen, medan vattenkemi­provtagning har visat på höga halter av totalfosfor i länets oligotrofa vattendrag.

Rapporten syftar till att lyfta problematiken om hur vi kan komma fram till en säker statusklassning i dessa näringsfattiga vatten.

Kontakt

Ann-Kristin Eriksson

Vattenhandläggare