Skrivbordsstudie av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:1

Diarienummer: 9314-2019-1

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Skrivbordsstudie av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

Länsstyrelsen Jämtlands län har undersökt hur kommunerna och polisen i länet arbetar med samverkans­överenskommelser och medborgarlöften.

Syftet var att dra lärdomar som kommunerna, Polisen och Länsstyrelsen kan använda i det fortsatta brottsförebyggande arbetet. Utifrån studiens resultat har ett antal rekommendationer formulerats.

Kontakt

Emma Ekdahl

Samordnare av Brottsförebyggande arbete