Skrivbordsstudie av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:1
Diarienummer:
9314-2019-1
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Skrivbordsstudie av samverkansöverenskommelser och medborgarlöften.

Länsstyrelsen Jämtlands län har undersökt hur kommunerna och polisen i länet arbetar med samverkans­överenskommelser och medborgarlöften.

Syftet var att dra lärdomar som kommunerna, Polisen och Länsstyrelsen kan använda i det fortsatta brottsförebyggande arbetet. Utifrån studiens resultat har ett antal rekommendationer formulerats.

Kontakt

Emma Ekdahl

Samordnare av Brottsförebyggande arbete