Samtycke till salu

Om publikationen

Löpnummer:
2020:23
Diarienummer:
3481-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Samtycke till salu?

Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland genomförde under hösten 2016 en gemensam kartläggning av internetannonser gällande prostitution.

Under våren 2017 genomfördes ytterligare en kartläggning av internetannonser på området, som denna gång kompletterats med intervjuer från yrkesverksamma som mötte utsatta personer i prostitution.

Avsikten med kartläggningarna var att öka kunskapen om omfattningen samt uppmärksamma vilka åtgärder det fanns behov av för ett verkningsfullt arbete mot prostitutionen.

I den här kartläggningen kommer resultat att samlas in från ett antal hemsidor där prostitution förekommer och jämföras med de bägge kartläggningarna genomförda 2016 och 2017.

Kontakt

Jenny Einebrant

Samordnare Mäns våld mot kvinnor