Samlad tillsynsrapport Bräcke kommun 2019

Om publikationen

Löpnummer:
2020:3
Diarienummer:
100-6660-2019
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Samlad tillsynsrapport Bräcke kommun 2019.

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2019 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Bräcke kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsuppdraget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbetsmetoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288