Riktlinje för hantering av kulturmiljöbidraget i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:34

Diarienummer: 430-7501-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 18

Publikationstyp: Annan

Omslag: Riktlinjer för hantering av kulturmiljöbidraget vid Länsstyrelsen i Jämtlands län

Länsstyrelsen tilldelas pengar från Riksantikvarieämbetet som ska användas till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i länet.

Hanteringen av anslaget styrs av förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, som också sätter ramar för hur ansökningar ska hanteras. De nationella målen för kulturmiljöarbetet anger inriktningen.

Länsstyrelsen Jämtlands län anser det är nödvändigt med en tydlig riktlinje vid fördelningen av kulturmiljöbidraget.

Kontakt

Eva Karlsson

Antikvarie