Provtagning av PFAS i vatten i Jämtlands län 2018–2019

Om publikationen

Löpnummer: 2020:28

Diarienummer: 537-6572-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Provtagning av PFAS i vatten i Jämtlands län 2018-2019

För att få ett bättre underlag inför klassningen av kemisk status i ytvatten tog Länsstyrelsen under 2018–2019 vattenprover för analys av PFAS-ämnen i ett antal ytvattenförekomster i länet.

Resultaten visar att PFAS förekommer i ett flertal provpunkter och förhöjda halter PFAS förekommer framför allt i eller i anslutning till Östersund och på norra delen av Frösön i anslutning till tidigare F4:s flygflottilj. Även vid Bräcke och Sveg finns förhöjda halter.

Nedan finns bilaga 1–8 att ladda ner. Bilaga 9 finns att hämta i vårt diarium. Kontakta oss på jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Anna Löfholm

Vattenhandläggare