Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Om publikationen

Löpnummer: 2020:30

Diarienummer: 452-3436-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 20

Publikationstyp: Planeringsunderlag

Omslag: Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst

Syftet med denna plan är att klargöra Länsstyrelsen Jämtlands läns ansvar enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande förordning.

Planen är även tänkt att underlätta för beslut om, och organisation av, ledningsstruktur vid övertagande av kommunal räddningstjänst. Detta genom att i planen bland annat beskriva den organisation, de ansvarsförhållanden samt de principer för ledning som råder vid ett sådant övertagande.

Kontakt

Sara Wickenberg

Projektledare krisberedskap