Övergripande riktlinjer för älgförvaltning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:33
Diarienummer:
218-4327-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Annan
Omslag: Övergripande riktlinjer för älgförvaltning inom Jämtlands och Västernorrlands län

... inom Jämtlands och Västernorrlands län.

Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalité i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför även ta hänsyn till viktiga allmänna intressen som motverkande av trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald, skogsbruk samt rovdjursförekomst.

Älgjakt, som berör en stor del av befolkningen inom Jämtlands och Västernorrlands län, är en viktig källa till rekreation och gemenskap. Älgstammen utgör också en värdefull naturresurs som genererar en stor mängd kött av hög kvalitet.

Dessa riktlinjer är viltförvaltningsdelegationens verktyg och syftet är att övergripande styra den regionala förvaltningen av älg och därmed bidra till att uppsatta mål kan uppnås.

Kontakt

Sara Lindqvist

Naturvårdshandläggare

Telefontid: Måndag–fredag 13.00–14.00