Miljömålsuppföljning 2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:36
Diarienummer:
501-4512-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
72
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Miljömålsuppföljning 2020.

Jämtland län har relativt ren luft och vatten, men det finns stora miljöutmaningar kopplat till påverkan från vattenkraft, skogsbruket, ett minskande jordbruk, många konkurrerande intressen i känsliga fjällmiljöer samt på grund av ett klimat i förändring som påverkar fjällvärlden allra tydligast.

Miljömålen nås inte 2020 och för tre av målen är utvecklingen negativ. Samtidigt har en stor mängd insatser genomförts under året av länets aktörer för att nå ökad måluppfyllelse.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare