Läget i länet 2019

Om publikationen

Löpnummer: Ej angivet

Diarienummer: Ej angivet

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 170

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Läget i länet 2019.

I den regionala utvecklingsstrategi som antogs år 2013, ”Jämtland/Härjedalen 2030, Innovativt och attraktivt”, formulerades ett stort antal mål inom skilda områden med stor betydelse för utvecklingen av vårt län.

Ansvaret för att följa utvecklingen i relation till målen ligger på Länsstyrelsen Jämtlands län och Region Jämtland Härjedalen. Den rapport du nu har i handen, ”Läget i Länet”, syftar till att beskriva utvecklingen i länet i relation till de mål som formulerades i den regionala utvecklingsstrategin.

Detta är andra året vi tar fram denna form av rapport och vi hoppas att den bidrar till att öka kunskapen om förhållandena och utvecklingen inom olika sektorer och delar av vårt län.

Det finns en gemensam webb där du hittar de senaste uppdaterade uppgifterna om Läget i länetlänk till annan webbplats.

Där finns rapporten både i webbform samt pdf för nedladdning.

Kontakt

Eva Engström

Sakkunnig landsbygds- och lantbruksfrågor