Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsörn. Jämtlands län 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:31

Diarienummer: 511-7300-20

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Omslag Inventering resultatlodjur järv varg och kungsörn Jämtlands län 2020

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arter för att kunna följa deras utveckling.

Denna rapport är en sammanställning av resultatet av inventeringarna i Jämtlands län 2019–2020

Kontakt

Carl-Fredrik Yri

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253313