Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsörn. Jämtlands län 2019–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2020:31
Diarienummer:
511-7300-20
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Inventering resultatlodjur järv varg och kungsörn Jämtlands län 2020

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arter för att kunna följa deras utveckling.

Denna rapport är en sammanställning av resultatet av inventeringarna i Jämtlands län 2019–2020

Kontakt

Carl-Fredrik Yri

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253313