Invasiva främmande arter i Tysjöarnas naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:37
Diarienummer:
8141-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
Invasiva arter i Tysjöarnas naturreservat

Länsstyrelsen Jämtland län har under 2020 genomfört kartläggning och bekämpning av invasiva främmande arter i Tysjöarnas naturreservat.

Inom reservatets gränser har följande nio olika arter med den högsta eller näst högsta riskklassen i Artdatabankens rapport ”Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige” rapporterats

Kontakt

Erland Lindblad

Handläggare

Telefon: 010-225 32 76