Invasiva främmande arter i Tysjöarnas naturreservat

Om publikationen

Löpnummer: 2020:37

Diarienummer: 8141-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

Invasiva arter i Tysjöarnas naturreservat

Länsstyrelsen Jämtland län har under 2020 genomfört kartläggning och bekämpning av invasiva främmande arter i Tysjöarnas naturreservat.

Inom reservatets gränser har följande nio olika arter med den högsta eller näst högsta riskklassen i Artdatabankens rapport ”Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige” rapporterats

Kontakt

Erland Lindblad

Handläggare

Telefon: 010-225 32 76