Invasiva främmande arter i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:18

Diarienummer: 511-604-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Invasiva främmande arter i Jämtlands län

Denna rapport är en kunskapsgenomgång över invasiva främmande arter i Jämtlands län. I och med EU-förordningen 1143/2014 och den tillhörande svenska förordningen 2018:1939 definieras Länsstyrelsens uppdrag.

I Jämtlands län fanns i januari 2020 sex EU-listade arter inrapporterade till Artportalen, en nationell databas där allmänhet och experter kan rapportera in artfynd.

Kontakt

Thomas Stålhandske

Handläggare