Invasiva främmande arter i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:18
Diarienummer:
511-604-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Omslag: Invasiva främmande arter i Jämtlands län

Denna rapport är en kunskapsgenomgång över invasiva främmande arter i Jämtlands län. I och med EU-förordningen 1143/2014 och den tillhörande svenska förordningen 2018:1939 definieras Länsstyrelsens uppdrag.

I Jämtlands län fanns i januari 2020 sex EU-listade arter inrapporterade till Artportalen, en nationell databas där allmänhet och experter kan rapportera in artfynd.

Kontakt

Thomas Stålhandske

Handläggare