Invasiva främmande arter – information och vägledning

Om publikationen

Löpnummer: 2020:25

Diarienummer: 4186-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 16

Publikationstyp: Broschyr/folder

Invasiva främmande arter

Genom denna folder vill Länsstyrelsen i Jämtlands län visa på ett viktigt område där vi alla behöver hjälpas åt.

Det handlar om invasiva främmande arter som sprider sig på bekostnad av andra växter i landskapet. Här beskriver vi några av de vanligast förekommande invasiva främmande växterna som finns i Jämtlands län.

Främmande arter är växter eller djur som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats utanför sin naturliga utbredning till ett för arten nytt område. De kallas för invasiva främmande arter.

Kontakt