Invasiva främmande arter – information och vägledning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:25
Diarienummer:
4186-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Invasiva främmande arter

Genom denna folder vill Länsstyrelsen i Jämtlands län visa på ett viktigt område där vi alla behöver hjälpas åt.

Det handlar om invasiva främmande arter som sprider sig på bekostnad av andra växter i landskapet. Här beskriver vi några av de vanligast förekommande invasiva främmande växterna som finns i Jämtlands län.

Främmande arter är växter eller djur som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats utanför sin naturliga utbredning till ett för arten nytt område. De kallas för invasiva främmande arter.

Kontakt