Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Om publikationen

Löpnummer:
2020:29
Diarienummer:
425-2678-2019
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag: Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Denna plan bygger på underlag som BioFuel Region (BFR) tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län.

Planen är tänkt att ligga till grund för diskussion och förankring av insatser för att öka antalet laddplatser för elfordon och tankställen för biodrivmedel, i samverkan med kommuner och näringsliv i länet.

Planen fokuserar på i dagsläget tillgängliga kommersiella biodrivmedel och laddinfrastruktur med tidshorisonten fram till år 2030.

Kontakt

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling