Handlingsplan för klimatanpassning

Om publikationen

Löpnummer:
2020:21
Diarienummer:
5572-2019
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Handlingsplan för klimatanpassning 2020-2022 Jämtlands län

Ett varmare klimat kommer att påverka Jämtlands län. Vi har på nära håll sett vilka effekter en ökad temperatur kan ha i form av skogsbrand, problem med inomhusklimat på vårdinrättningar och torka med extrem foderbrist som följd.

Lagkraven kring klimatanpassning ökar i rask takt för både länsstyrelserna och kommunerna. Jämtlands läns offentliga aktörer, privata entreprenörer och företag har goda förutsättningar för att ställa om till ett förändrat klimat. Något som är absolut avgörande för att skapa ett hållbart och robust samhälle där även de ekonomiska riskerna minskar.


Denna handlingsplan har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen och den kommungemensamma arbetsgruppen för klimatanpassning och Region Jämtland Härjedalen, med utgångspunkt i förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Handlingsplanen ska användas som vägledning och stöd i samband med upprättande av planer och program, vid prioriteringar och beslut samt för att nå uppsatta målsättningar och synliggöra viljeinriktning för klimatanpassningsarbetet i Jämtlands län.

Kontakt

Lina Molin

Samordnare Klimatanpassning

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling