Handlingsplan 2020 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2020:17
Diarienummer:
501-1842-2020
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Planeringsunderlag
Omslag: Handlingsplan 2020 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda.

Det svenska miljömålsarbetet bidrar också i arbetet till att nå de nya globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030-målen.

På regional nivå är det Länsstyrelsen som samordnar miljömålsarbetet, tar fram länsgemensamma åtgärdsprogram samt följer upp utveckling och måluppfyllelse för de nationella målen.

Under 2016 antogs ett nytt miljömålsprogram med förslag på åtgärder för såväl myndigheter som näringsliv och andra organisationer. Programmet prioriterar sju av de 16 miljömålen och har arbetats fram i samverkan med över 40 organisationer.

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare