Fjälltoppar i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer: 2020:4

Diarienummer: 502-4386-19

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Fjälltoppar i ett förändrat klimat

I denna rapport har data från uppstarten av GLORIA-området Jämtland (2010) jämförts med data från den första återinventeringen av området nio år senare (juli 2019).

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351