Fjälltoppar i ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2020:4
Diarienummer:
502-4386-19
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2020
Sidantal:
36
Publikationstyp:
Rapport
Fjälltoppar i ett förändrat klimat

I denna rapport har data från uppstarten av GLORIA-området Jämtland (2010) jämförts med data från den första återinventeringen av området nio år senare (juli 2019).

Kontakt

Tomas Bergström

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253351