Det svensk-norska samarbetet fortsätter

Om publikationen

Löpnummer: 2020:19

Diarienummer: 304-956-2020

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 32

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Det svensk-norska samarbetet fortsätter

Programmet har nu beslutat 94 % av EU-budgeten och på norsk sida finns det ännu mindre medel kvar. Men det betyder också att 130 projekt har eller håller på att jobba för regional utveckling under Interreg Sverige-Norges flagg.

Vid 2019 års slut hade 50 projekt av dessa avslutats. Det finns slutrapporter och artiklar om resultaten på programmets hemsida.

http://www.interreg-sverige-norge.com länk till annan webbplats

Kontakt

Annica Westerlund

Interreg Sverige-Norge