Bostadsmarknadsanalys 2020

Om publikationen

Löpnummer: 2020:26

Diarienummer: 405-4007-20

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Bostadsmarknadsanalys 2020.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet som bygger främst på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), egna analyser och de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME).

Denna bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från 2019. Underlaget blir därmed en analys över rådande utgångläge i länet innan corona-pandemin brutit ut.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Kontakt

Pietro Marcianó

Samhällsplanerare