Analys av skyddad skog i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2020:22

Diarienummer: 600-6835-2019

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2020

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Omslag: Analys av skyddad skog i Jämtlands län 2020

Som en del i arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram har Pro Natura fått i uppdrag att utföra en analys av skyddad skog i Jämtlands län. Uppdraget ämnar dels att ta reda på hur mycket skog som är formellt skyddad, dels hur mycket potentiell skyddsvärd skog som kan finnas kvar i landskapet utanför formellt skyddade områden.

I denna rapport redovisas data som är framtagna under Skogsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget för statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark (Skogsstyrelsen rapport 2019/18). Detta arbete är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SLU och SCB. Det gemensamma arbetet mellan myndigheterna har gett en samlad syn på det formella skyddet av skog i landet.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning