Vattenkraftens regleringspåverkan på Jämtlandsmaskros

Om publikationen

Löpnummer:
2019:34
Diarienummer:
511-6682-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Rapport
Vattenkraftens regleringspåverkan på Jämtlandsmaskros

Jämtlandsmaskros är en flerårig ört inom det stora släktet maskrosor Taraxacum och känns främst igen på sina orangeröda blommor.

Jämtlandsmaskrosen förekommer endast i Sverige och Norge. Huvuddelen av lokalerna finns i Sverige, i landskapen Medelpad, Härjedalen och Jämtland, samt inom Åsele, Lycksele och Pite lappmarker i landskapet Lappland.

Jämtlandsmaskrosen var av allt att döma tämligen allmän förr, åtminstone inom Storsjöbygden i centrala Jämtland. Förekomsterna har kraftigt fragmenterats och det sker en fortgående minskning av antalet lokaler och reproduktiva individer.

Kontakt

Elin Götzmann

Vattenhandläggare, biträdande projektledare för Rivers of Life