Samlad tillsynsrapport Ragunda kommun 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:2
Diarienummer:
100-7409-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Samlad tillsynsrapport Ragunda kommun 2018

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2018 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Ragunda kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsuppdraget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbetsmetoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt

Marina Wallén Mattsson

Enhetschef Djur- och miljöenheten

Telefon 010-2253288