Modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare

Om publikationen

Löpnummer: 2019:26

Diarienummer: 459-5556-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras

Länsstyrelsen Jämtlands län fick den 2 augusti 2018, med anledning av sommarens omfattande skogsbränder, ett regerings­uppdrag som bland annat innefattade att utforma en modell för hur eftersläcknings­arbete kan organiseras i områden med många berörda markägare.

Denna rapport är ett svar på ovanstående del av regerings­uppdraget. Rapporten lyfter upp förslag på åtgärder för att underlätta organisering av eftersläcknings­arbetet samt belyser brister och behov av utveckling inom området eftersläckning.

Kontakt

Sara Wickenberg

Projektledare krisberedskap