Modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras i områden med många berörda markägare

Om publikationen

Löpnummer:
2019:26
Diarienummer:
459-5556-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
78
Publikationstyp:
Rapport
Modell för hur eftersläckningsarbete kan organiseras

Länsstyrelsen Jämtlands län fick den 2 augusti 2018, med anledning av sommarens omfattande skogsbränder, ett regerings­uppdrag som bland annat innefattade att utforma en modell för hur eftersläcknings­arbete kan organiseras i områden med många berörda markägare.

Denna rapport är ett svar på ovanstående del av regerings­uppdraget. Rapporten lyfter upp förslag på åtgärder för att underlätta organisering av eftersläcknings­arbetet samt belyser brister och behov av utveckling inom området eftersläckning.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län