Karelsk barkfluga i Märatjärnbergets naturreservat

Om publikationen

Löpnummer:
2019:37
Diarienummer:
511-9031-2018
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Karelsk barkfluga i Märatjärnbergets naturreservat

Karelsk barkfluga är en starkt hotad art som utvecklas under barken på grova asplågor i mer eller mindre slutna bestånd. Arten är enbart hittad i sydöstra Norrbottens län (två lokaler) och i östra Jämtlands län (fyra lokaler, varav tre i Bräcke kommun och en i Ragunda kommun).

Mellan Märatjärnberget och Ygeltjärn finns fem större ungskogsbestånd som har partier med aspuppslag, ibland ovan beteshöjd. Aspen betas dock mycket hårt, samt så skuggas den ut av starkväxande ungskog. Därför krävs aktiva åtgärder i form av röjning och helst även betesskydd för att gynna asp. Om åtgärder anses rimliga rekommenderas en kartläggning av aspföryngring med hjälp av drönarkamera.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare