Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsörn i Jämtlands län 2018-2019

Om publikationen

Löpnummer: 2019:35

Diarienummer: 511-7367-2019

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg, björn och kungsörn

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.

Antalet konstaterade rovdjur och rovdjursföryngringar ligger till grund för bland annat Länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt, samt ersättning till samebyar från Sametinget.

Denna rapport är en lokal sammanställning av resultatet av inventeringarna i Jämtlands län.

Kontakt

Nicklas Rumm

Vilthandläggare