Insatser för att öka motivationen för områdesskydd hos privata skogsägare

Om publikationen

Löpnummer:
2019:33
Diarienummer:
511-7381-2019
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Rapport
Insatser för att öka motivationen hos privata skogsägare

Det har under många år funnits en konfliktyta mellan naturvården och skogsbruket om skogsbruksmetoder och om det formella skyddet. Under senaste decenniet har konfliktytan glidit över till att handla mer om statens naturvårdsambitioner och de enskilda skogsägarna.

När myndigheterna börjat tillämpa artskyddsförordningen så att planerade skogsavverkningar hindras och när Skogsstyrelsen nekar tillstånd till avverkning av fjällskogar med höga naturvärden, tycker en del att den statliga interventionen har gått för långt.

Denna rapport är endast inriktad på att diskutera det
formella områdesskyddet på/inom enskild mark. Rapporten har ett Norrlandsperspektiv eftersom de handläggare som deltagit med synpunkter jobbar i Norrland, men mycket av det som framförs har relevans i hela Sverige.

Kontakt

Per Sander

Chef Naturskydd och förvaltning