Energi- och klimatstrategi 2020–2030

Om publikationen

Löpnummer:
2019:32
Diarienummer:
425-6990-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Strategi
Omslag: Energi- och klimatstrategi 2030

Världens länder har förbundit sig till Parisavtalet för att lösa klimatkrisen. Våra utsläpp av växthusgaser måste minska. Idag släpper varje svensk ut drygt 10 ton växthusgaser varje år. Ska vi nå målen i Parisavtalet och undvika djupgående konsekvenser för ekosystem, samhällen och människors möjligheter att livnära sig runt om i världen måste utsläppen minska till 1 ton per år, 2050.

Vi i Sverige och Jämtlands län har ett större ansvar att minska våra utsläpp mer än länder som ännu inte byggt ut sin infrastruktur och nått upp till samma välstånd som vi.

Det kan kännas som en gigantisk utmaning. Men vi vill hellre vända på det: vi står också inför nya möjligheter!

Kontakt

Jimmy Nilsson

Miljömålssamordnare

Lars Jonsson

Samordnare hållbar samhällsutveckling