Årsredovisning 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2019:24
Diarienummer:
106-817-2019
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
152
Publikationstyp:
Rapport
Årsredovisning 2018 – Länsstyrelsen Jämtlands län

Jämtlands län har under 2018 fortsatt att utvecklas väl. Vi har sedan 2013 vänt en flerårig befolkningsminskning till en svag befolkningsökning och antalet invånare passerade 130 000 personer under året.

Antalet invånare uppgick 31 december 2018 till 130 280 personer efter att ha varit nere på cirka 126 000 invånare år 2012. Sysselsättningsläget är generellt gott i länet med en arbetslöshet i oktober 2018 på 6 procent. Även ungdomsarbetslösheten är låg och uppgick till 8,6 procent i oktober.

Det framstår väldigt tydligt att Länsstyrelsen har en viktig roll för länets utveckling i att verka enande, samlande och pådrivande. Samordningen gäller naturligtvis statlig verksamhet men även i relation till kommuner, region, näringsliv, organisationer och andra aktörer på regional nivå är Länsstyrelsen en viktig och uppskattad samlande kraft.

Länsstyrelsen har etablerat ett arbetssätt som samlar alla länets företrädare och gagnar länets utveckling.

Kontakt

Ulf Johansson

Verksamhetscontroller, miljöledningssamordnare