Tillträdesförbud i fågelskyddsområde Skåarnja

Om publikationen

Löpnummer: 2018:25

Diarienummer: 511-4157-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Tillträdesförbud i fågelskyddsområde Skåarnja

I terrängen runt Skåarnja i, Strömsunds kommun, finns ett rikt fågelliv som enligt lag ska skyddas. Tyvärr har det tidigare förekommit en systematisk plundring av fågelbon i området.

Ett fågelskyddsområde med tillträdesförbud skyddar fåglarna under häckningsperioden. Det innebär att du under den aktuella tiden inte får vistas inom området som är markerat i kartan.

Kontakt

Cecilia Odelberg

Naturvårdshandläggare