Statligt stöd till lagring av egenproducerad el

Om publikationen

Löpnummer:
2018:13
Diarienummer:
413-1847-18
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Statligt stöd till lagring av egenproducerad el

Nu kan du som privatperson söka stöd för att lagra egenproducerad förnybar el. Stödet ska göra det lättare att dra nytta av exempelvis solcellsanläggningar. För att du ska få stöd måste produktionsanläggningen vara ansluten till elnätet.

I denna folder finns information om hur ansökan om stöd går till och vilka som kan söka.

Kontakt