Slutrapport - Sambruk Jämtland

Om publikationen

Löpnummer:
2018:3
Diarienummer:
2275-2015-3
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
26
Publikationstyp:
Rapport
Slutrapport - Sambruk Jämtland

Syfte med projektet är att skapa en bättre samverkan mellan statlig- och kommunal räddningstjänst för att med samhällets begränsade resurser förbättra säkerhet och trygghet för fast boende och besökande. Syftet är inte att ersätta en aktör vid en händelse utan att komplettera denna med fler lämpliga resurser.

När projektet är genomfört finns inarbetade samarbetsrutiner och larmrutiner för kommunal räddningstjänst, fjällräddning och ambulanssjukvården.

Projektdeltagare

I projektets arbetsgrupp har följande aktörer medverkat:

  • Räddningstjänsten Åre
  • Polismyndighetens fjällräddning
  • Region Jämtland Härjedalen
  • Länsstyrelsen Jämtlands län

Kontakt