Samlad tillsynsrapport – Åre kommun 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:2

Diarienummer: 100-4795-2017

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Samlad tillsynsrapport - Åre kommun 2017

Länsstyrelserna har ett omfattande tillsynsuppdrag. En väsentlig del av dessa uppdrag berör kommunerna och deras verksamhet.

Under 2017 har Länsstyrelsen gjort en samlad tillsyn i Åre kommun. Syftet är att få en mer samlad bedömning av de berörda verksamheterna i kommunen. Det är vår förhoppning att den är till nytta för kommunen och dess
nämnder och förvaltningar.

För Länsstyrelsen är det mycket värdefullt att sammanställa tillsynsuppdraget. Vi hoppas också att dokumentet kan leda till bra diskussioner om arbetsmetoder, förbättringar och resursfrågor.

Kontakt