Samiska frågor i anslutning till en eventuell nationalpark

Om publikationen

Löpnummer:
2018:11
Diarienummer:
511-1533-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Rapport
Samiska frågor i anslutning till en eventuell nationalpark

Jämtlands läns samebyars inställning till bildandet av en eventuell nationalpark har varierat över tid. Detta har främst sin bakgrund i att man från samebyarnas sida anser att det har funnits stora oklarheter beträffande vad en nationalpark skulle komma att innebära i förhållande till rennäringen.

Kontakt