Samiska frågor i anslutning till en eventuell nationalpark

Om publikationen

Löpnummer: 2018:11

Diarienummer: 511-1533-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Samiska frågor i anslutning till en eventuell nationalpark

Jämtlands läns samebyars inställning till bildandet av en eventuell nationalpark har varierat över tid. Detta har främst sin bakgrund i att man från samebyarnas sida anser att det har funnits stora oklarheter beträffande vad en nationalpark skulle komma att innebära i förhållande till rennäringen.

Kontakt