Rökfria skolgårdar

Om publikationen

Löpnummer:
2018:4
Diarienummer:
872-2018
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Rökfria skolgårdar

Trots att tobakens skadeverkningar i dag är väl kända är det fortfarande många unga som börjar använda tobak.

I dag röker 15 procent av ungdomarna i årskurs 9 och 29 procent i årskurs 2 på gymnasiet i Jämtland Härjedalen. Nio av tio vuxna som röker dagligen började före 18 års ålder. Att arbeta för att färre ungdomar börjar att röka är därför viktigt.

Kontakt