Rökfria skolgårdar

Om publikationen

Löpnummer: 2018:4

Diarienummer: 872-2018

ISBN/ISSN-nr: Saknas

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 20

Publikationstyp: Rapport

Rökfria skolgårdar

Trots att tobakens skadeverkningar i dag är väl kända är det fortfarande många unga som börjar använda tobak.

I dag röker 15 procent av ungdomarna i årskurs 9 och 29 procent i årskurs 2 på gymnasiet i Jämtland Härjedalen. Nio av tio vuxna som röker dagligen började före 18 års ålder. Att arbeta för att färre ungdomar börjar att röka är därför viktigt.

Kontakt