Övning HUBBE 2 – utvärderingsrapport

Om publikationen

Löpnummer:
2018:26
Diarienummer:
1480-2017-3
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Övning - HUBBE 2

HUBBE 2 genomfördes 14–15 november 2017 med aktörer verksamma inom Jämtlands län. Övningen var en fortsättning på HUBBE 1 och var en dammhaveri­övning som hade till syfte att testa rådande planer, kontaktvägar, samverkan och uthållighet inom och mellan aktörer i länet.

Denna utvärdering grundar sig på material hämtat från olika källor under och efter övningen. Främst kommer information från lokala utvärderare men även enkäter från de deltagande och andra ansvariga har legat till grund för utvärderingen.

Kontakt

Patrik Lundgren

Projektledare krisberedskap