Kulturmiljöstrategi 2014–2020

Om publikationen

Löpnummer: 2018:250

Diarienummer: 430-6952-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet.

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 28

Publikationstyp: Strategi

Kulturmiljöstrategi-2014–2020

Syftet med strategin är att den ska vara en gemensam utgångspunkt för Länsstyrelsens arbete med länets kulturmiljöer. Strategin är ett övergripande inriktningsdokument med fokus på vilka förhållningssätt vi ska jobba efter.

Genom att kulturarvet genomgår ständig förändring krävs levande styrdokument. Strategin ska därför revideras kontinuerligt utifrån kulturmiljöarbetets rådande nationella mål.

Strategin är framtagen som ett internt dokument av handläggare på Samhällsenheten och riktar sig främst till desamma. I andra hand riktar sig strategin även till övrig personal inom Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Kontakt

Katarina Johansson

Kulturmiljöhandläggare