Kartläggning av transporter med farligt gods i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer:
2018:260
Diarienummer:
450-8189-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
48
Publikationstyp:
Rapport
Kartläggning av transporter farligt gods Jämtlands län 2018

Kartläggningen av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Jämtlands län har genomförts under år 2018. Kartläggningen har tagit hänsyn både till transportörer och övriga aktörer inom godskedjan som antingen hanterar eller fraktar farligt gods.

Kontakt