Kartläggning av transporter med farligt gods i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:260

Diarienummer: 450-8189-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 48

Publikationstyp: Rapport

Kartläggning av transporter farligt gods Jämtlands län 2018

Kartläggningen av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Jämtlands län har genomförts under år 2018. Kartläggningen har tagit hänsyn både till transportörer och övriga aktörer inom godskedjan som antingen hanterar eller fraktar farligt gods.

Kontakt