Karsa – klimatanpassning och risk- och sårbarhetsarbete i Jämtlands län

Om publikationen

Löpnummer: 2018:21

Diarienummer: 424-1682-2018

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 112

Publikationstyp: Rapport

Denna faktasammanställning beskriver exempel på hot, risker och möjligheter som kan bli följden av ett framtida förändrat klimat i Jämtlands län. Utifrån ett regionalt perspektiv beskrivs utmaningar och förutsättningar för offentliga och privata aktörer i Jämtlands län att klimatanpassa verksamheter och säkra samhällets olika miljöer och funktioner.

Syftet med skriften är att ge dig som läsare en överblick över de frågor som rör just ditt arbetsområde och dess koppling till klimatanpassning.

Kontakt

Lina Wold

Samordnare Klimatanpassning