Inventeringsresultat för lodjur, järv, varg och kungsörn i Jämtlands län 2017-2018

Om publikationen

Löpnummer: 2018:249

Diarienummer: 511-4267-2018

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 25

Publikationstyp: Rapport

Inventeringsresultat - lodjur, järv, varg, kungsörn i Jämtlands län 2018

Länsstyrelsen har ett regionalt ansvar för förvaltningen av våra stora rovdjur; björn, järv, kungsörn, lo och varg. Som en del i detta arbete genomför Länsstyrelsen årliga inventeringar av arterna för att kunna följa deras utveckling.

Antalet konstaterade rovdjur och rovdjursföryngringar ligger till grund för bland annat Länsstyrelsens beslut om skydds- och licensjakt, samt ersättning till samebyar från Sametinget.

Denna rapport är en lokal sammanställning av resultatet av inventeringarna i Jämtlands län.

Kontakt

Carl-Fredrik Yri

Naturvårdshandläggare

Telefon 010-2253313