Inventering av svampar i ängs- och betesmarker Jämtlands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:251
Diarienummer:
511-6478-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av svampar i ängs- och betesmarker Jämtlands län 2018

Hösten 2018 anlitades svamp­konsulent Lennart Vessberg av Länsstyrelsen i Jämtlands län för att undersöka svampfloran i länet. 20 ängs- och betes­marker valdes ut i Storsjö­bygden, Offerdalsbyggden och nordligaste Jämtland, i västra Frostviken.

Trots att sommaren var mycket torr på de flesta håll i länet hittades sällsynta och hotade ängssvamparter i flera av markerna. De besökta områdena redovisas var för sig nedan i rapporten.

Ett särskilt trevligt resultat av inven­teringen var upptäckten av en ny lokal för blårödling, en av åtgärdsprogrammets arter som vi sedan tidigare känner till från mycket få platser i länet.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare