Inventering av insekter knutna till tallskog i Jämtlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:265
Diarienummer:
511-1941-2017
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Publikationstyp:
Rapport
Inventering av insekter knutna till tallskog i Jämtlands län.

Inventering av insekter knutna till tall med fokus på arter ingående i Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall och Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved. I skogsområden som brunnit ligger fokus på arterna som ingår i
Åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog. Inventeringen berörde tre utvalda inventeringslandskap, alla belägna i Jämtlands län, från Rossö landskap i norr till Bräcke landskap i sydöst.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare