Inventering av insekter knutna till tallskog i Jämtlands län 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2018:265

Diarienummer: 511-1941-2017

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 40

Publikationstyp: Rapport

Inventering av insekter knutna till tallskog i Jämtlands län.

Inventering av insekter knutna till tall med fokus på arter ingående i Åtgärdsprogram för skalbaggar på nyligen död tall och Åtgärdsprogram för skalbaggar på äldre död tallved. I skogsområden som brunnit ligger fokus på arterna som ingår i
Åtgärdsprogram för brandinsekter i boreal skog. Inventeringen berörde tre utvalda inventeringslandskap, alla belägna i Jämtlands län, från Rossö landskap i norr till Bräcke landskap i sydöst.

Kontakt

Bodil Carlsson

Naturvårdshandläggare