Det svensk norska samarbetet fortsätter

Om publikationen

Löpnummer:
2018:16
Diarienummer:
302-886-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Det svensk-norska samarbetet fortsätter 2018

Programmets fjärde år är nu passerat och 90 projekt
hade satts igång vid 2017 års slut. 21 förstudier och sex projekt har hunnit avslutas.

Syftet med Interreg är att uppmuntra regioner från olika medlemsstater att arbeta tillsammans och lära av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk. Det är EU:s viktigaste verktyg för att finansiera gränsöverskridande utvecklingsarbete. Interreg finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Kontakt

Annica Westerlund

Interreg Sverige-Norge