Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2018

Om publikationen

Löpnummer:
2018:22
Diarienummer:
405-3667-18
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
42
Publikationstyp:
Rapport
Bostadsmarknaden i Jämtlands län 2018

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Uppdraget framgår i förordningen om regionala bostads­marknads­analyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2011:1160.

Bostadsmarknadsanalysen bygger främst på de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME) samt på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och egna analyser. Denna analys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från det föregående året (2017) samt att redovisa bedömningar av läget på bostadsmarknaden de kommande åren.

Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Analysen utgör ett av länsstyrelsens framtagna planeringsunderlag för kommunernas fysiska planering och är också ett verktyg i arbetet med frågor som rör utvecklingen i länet. I enlighet med uppdraget lämnas också rapporten till Boverket som underlag för arbetet med bostadsfrågor på nationell nivå.

Kontakt

Magnus Lindow

Enhetschef, Samhällsenheten