Även djuren ska ha det bra

Om publikationen

Löpnummer: 2018:18

Diarienummer: Ej angivet

ISBN/ISSN-nr: Ej angivet

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Även djuren ska ha det bra

De djur vi har i våra hem är helt utlämnade och beroende av vår välvilja. I Sverige har vi olika djurskyddsregler som talar om för oss vad som minst måste vara uppfyllt för att djuren ska må bra, vara friska och kunna bete sig på ett naturligt sätt.

I lagstiftningen går det bland annat att läsa om hur olika djur ska skötas och hur mycket utrymme de behöver. Länsstyrelsen är den myndighet som kontrollerar att lagstiftningen efterlevs.

Kontakt