Årsredovisning 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2018:6
Diarienummer:
106-1070-2018
ISBN/ISSN-nr:
Ej angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
186
Publikationstyp:
Rapport
Årsredovisning 2017

Jämtlands län har även under 2017 fortsatt att utvecklas väl i en orolig omvärld. Vi har sedan 2013 vänt en flerårig befolkningsminskning till en svag befolkningsökning och befolkningen uppgick 31 december 2017 till 129 806 personer efter att ha varit nere på cirka 126 000 invånare 2012.

Även födelseöverskottet var positivt 2017, för andra året i rad. Sysselsättningsläget är generellt gott i länet med en arbetslöshet i november 2017 på 5,4 procent. Den ligger därmed under rikssnittet, 6,2 procent.

Detta indikerar att många jobb har skapats, inte minst inom besöksnäringen, som är sysselsättningsintensiv och växer kontinuerligt.

Kontakt