Triple lakes – vattenvård för levande sjöar

Om publikationen

Löpnummer:
2017:12
Diarienummer:
7851-2014
ISBN/ISSN-nr:
Saknas
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Triple Lakes – eller Tre Sjöar – är ett samverkansprojekt för friskare vattenmiljöer och renare vatten.

Vi arbetar i och kring de jämtländska sjöarna Locknesjön, Näkten och Revsundssjön som alla tre är fantastiska sjöar med vacker natur, en mångfald av arter och bra vattenkvalitet.

Projektets syfte

Projektets syfte är att stärka växt- och djursamhällena och deras förmåga att anpassa sig till förändringar. Vi gör det genom att återställa gamla skador och minska nutida påverkan på miljön.

Kontakt